Potloodproces voor ingeleend personeel – inhuurproces

Dat werkt niet Verhitte inhuurdesk Recent werd Labor Redimo uitgenodigd door een inlener van personeel met een probleem. Aan tafel zaten gefrustreerde inhuurdesk medewerkers en een manager met een rood hoofd. Ze vertelden over data-inconsistenties, klagende leveranciers en stapels niet-matchende inleenfacturen. De emoties liepen hoog op. Wat was er gebeurd? De inlener had een paar maanden geleden een [...]