Inhuurproces; de duivel zit in de details!

Bij inhuurproces optimalisatie zit de duivel in de details. Het lijkt zo eenvoudig. Toch komt het optimaliseren van inleenprocessen bij de inleners van personeel moeizaam van de grond. Het ontbrekende eigenaarschap van het inleenproces bij de inlener van personeel is daarvan een belangrijke oorzaak. Een andere oorzaak is dat IT, Inkoop en HRM vaak te [...]