We hebben het tijdens het Labor Forum van november jl. al over de Wet arbeidsmarkt in balans, de WAB gehad. Hoewel de Eerste Kamer nog akkoord moet gaan is het vrijwel zeker dat deze wet er gaat komen. De Tweede Kamer heeft de wet deze week aangenomen. En terwijl de partijen nu over elkaar heen rollen om aan te geven welk amendement nu wiens verdienste is, blikken wij alvast even vooruit.

 

Wat betekent de WAB voor jouw organisatie per 1 januari 2020?

Het kabinet wil werkgevers stimuleren om mensen in vaste dienst te nemen. Daarom is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gemaakt en inmiddels heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen. Met onder andere wijzigingen in het ontslagrecht, de transitievergoeding, flexibele arbeid en financiering van de Werkloosheidswet (WW). De wet gaat in op 1 januari 2020 en heeft behoorlijke financiële- en organisatorische consequenties voor werkgevers in Nederland.

De huidige wetgeving past eigenlijk niemand

Zowel werknemers als werkgevers hebben aangegeven dat sommige van de huidige wet- en regelgeving een soepel werkende arbeidsmarkt in de weg staat. Er zijn veel verschillende manieren en meningen om naar de arbeidsmarkt te kijken en hoe dit opgelost kan worden. Het is de wens van de coalitie en veel van de oppositiepartijen dat meer werkenden zekerheid krijgen en flexwerk mogelijk blijft daar waar het nodig is. De WAB is de gekozen weg ernaartoe.

De belangrijkste maatregelen uit de WAB op een rij:

  • Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen voor werknemers met een flexibel (of tijdelijk) contract, dan voor werknemers met een vast contract. Dit betekent dat niet alleen het ingeleende personeel duurder wordt, maar ook het eigen personeel met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.
  • Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De vereiste dat zij hiervoor minimaal twee jaar in dienst moeten zijn, vervalt.
  • Payrollkrachten krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. Dit betekent dus dat payrollkrachten straks bijvoorbeeld ook een eindejaarsuitkering krijgen of een gelijkwaardige opbouw van pensioen.
  • Werknemers krijgen weer na drie jaar recht op een vast contract in plaats van de huidige twee jaar.
  • Het wordt mogelijk om meerdere redenen voor ontslag te combineren of te stapelen. Door verschillende ontslagredenen met elkaar te combineren kan eerder een ontbindingsverzoek gedaan worden.
  • Er komen strengere regels voor de beschikbaarheid van oproepkrachten. Zo is een oproepkracht straks alleen verplicht om gehoor te geven aan een oproep als de werkgever hem minimaal vier dagen van tevoren heeft opgeroepen.

Bereid je vast voor op de kostenstijging

Er is de nodige commotie rondom de nieuwe plannen. Het wordt onder andere een aanval op flexibele arbeid genoemd. Uitzenden en payroll worden onevenredig duur(der). De arbeidsmarkt wordt krampachtig in het keurslijf van het vaste dienstverband geperst en dat past niet meer bij deze tijd. Voor de branches die juist overleven door de flexibele inzet van personeel kan deze wet grote gevolgen hebben.

Aan de slag

Op dit moment is nog niet alles helder, maar wel is duidelijk dat je er als organisatie mee aan de slag moet. Flexwerkers en medewerkers met tijdelijke contracten worden straks fors duurder. Het is dus nu tijd om een integrale visie en aanpak op arbeid in je organisatie te ontwikkelen, ook wel Total Workforce Management genoemd. Als je nu op tijd samen met de lijn, HR, inkoop en finance gaat nadenken wat voor menselijke capaciteit je nodig hebt en hoe je dit kan gaan organiseren, hoef je straks geen noodsprongen te maken.

Heb je vragen?

Of wil je meer weten? Neem dan contact met ons op via info@laborredimo.com of het algemene telefoonnummer 035 – 622  95 82.

We helpen je graag met:

  • Het inzichtelijk krijgen van de manier waarop je arbeid nu georganiseerd is;
  • Een inschatting te maken van de impact die deze wet kan hebben op je kosten;
  • Hoe je het werk anders kunt organiseren, zodat je klaar bent om deze wijzigingen op te vangen.
  • Of kom naar onze workshop over de Wet Arbeidsmarkt in Balans op 16 april.