Maatschappelijk Bewust Inlenen | inhuren

Vakbonden en werkgeversorganisaties ruziën de laatste maanden openlijk over flexibel personeel. Vakbonden vinden o.a. dat inlenende organisaties misbruik maken van uitzendkrachten en externen teveel betalen. Werkgeversorganisaties menen dat flexwerk een gevolg is van het starre ontslagrecht in Nederland, dat door de vakbonden niet is versoepeld. Gezien het feit dat een verdere flexibilisering niet is te [...]