Overzicht van belangrijkste MSP Broker en W&S bureaus in Nederland

MSP

Welke brokers, MSP en W&S bureaus zijn er in Nederland?

Voor de wervingsstrategie, inhuurstrategie, outsourcingstrajecten en aanpalende inkooptrajecten is het handig om te weten welke externe RPO-dienstverleners (MSP, Broker en W&S bureaus) er zijn. Een betrouwbaar overzicht van W&S-bureaus, Brokers en MSP dienstverleners was er nog niet. Deze RPO-gids is een initiatief van Labor Redimo, een volstrekt onafhankelijk adviesbureau. In tegenstelling tot de meeste onderzoeken en overzichten betalen de bureaus geen enkele vorm van sponsoring en/of vergoeding. Dit is volledig in lijn met onze uitgangspunten t.a.v. volstrekt onafhankelijk advies.

Klik hier om direct naar de RPO-gids te gaan.

Wat is een Managed Service Provider?

Een MSP’er (Managed Service Provider) is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; capaciteitsplanning, werving, pre-selectie, contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten en/of raamovereenkomsten, screening, leveranciersmanagement, dossiervorming, verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. de totale flexibele schil (alle externe inhuur). De medewerkers van de MSP’er werken meestal op de locatie van de opdrachtgever (inhouse). In de praktijk zijn er verschillende MSP varianten. Indien een MSP’er mensen ter beschikking stelt die in dienst zijn bij de MSP’er (of dochteronderneming) wordt gesproken over een niet onafhankelijke MSP’er.

Wat is een Broker?

Een Contractbroker-flex is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten, screening, leveranciersmanagement, dossiervorming, verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. een deel van de externe inhuur bijvoorbeeld de ZZP’ers en/of de inhuur van IT medewerkers. De werving van kandidaten wordt gedaan door de organisatie. De medewerkers van een broker werken meestal niet op de locatie van de opdrachtgever.

Een Contractbroker-flex incl. w&s flex is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; werving, pre-selectie, contractmanagement t.a.v. individuele overeenkomsten, screening, leveranciersmanagement, dossiervorming, verrekenen van kosten en centrale facturatie t.a.v. een deel van de externe inhuur bijvoorbeeld de ZZP’ers en/of de inhuur van IT medewerkers. De werving van kandidaten wordt in principe gedaan door de broker. De medewerkers van een Contractbroker-flex inclusief werving en selectie werken meestal niet op de locatie van de opdrachtgever.  Indien een Contractbroker-flex inclusief W&S flex, mensen ter beschikking stelt die in dienst zijn bij de broker (of dochteronderneming) wordt gesproken over een niet onafhankelijke broker.

Wat is een W&S bureau voor vast en flex?

Een werving en selectiebureau voor vast en flex, is een commerciële dienstverlener die verantwoordelijk is gemaakt om namens een organisatie (een deel van) de volgende processen uit te voeren; werving, screening, pre-selectie t.a.v. (een deel van) de openstaande aanvragen (externe inhuur) en vacatures (vast personeel). De medewerkers van W&S-bureau werken meestal niet op de locatie van de opdrachtgever. Indien een W&S bureau medewerkers ter beschikking stelt aan opdrachtgevers die in dienst zijn bij het bureau (of dochteronderneming) wordt gesproken over een niet onafhankelijk W&S bureau.