Home Magazine Style 22017-05-26T11:29:48+01:00

Versterk je strategische positie met Total Workforce Management: ontwikkel HR beleid voor al je werknemers

By |december 10th, 2019|Categories: Geen onderdeel van een categorie, Onboarding, Sourcingstrategie flex, SPP, Total Talent Management, Wervingsstrategie vast|Tags: |

Om je strategische uitdagingen te halen is een andere kijk nodig op HR beleid. Veel werkenden kiezen bewust voor meer flexibiliteit. Daarom is het belangrijk om flexibiliteit de ruimte te geven in je organisatie. En [...]

Managed Service Provider (MSP) aanbesteding van gemeente Eindhoven is rechtmatig

By |oktober 23rd, 2019|Categories: Broker inhuur externen, Geen onderdeel van een categorie, Inhuurproces, MSP inhuur externen|Tags: , , |

Op 16 oktober 2019 heeft een voorzieningenrechter geoordeeld dat de ‘MSP-aanbesteding’ van gemeente Eindhoven voor de inhuur van tijdelijk personeel, niet in strijd is met de aanbestedingswet. Corné van der Linde van Labor Redimo, betrokken bij [...]

Onrust over forse impact “WAB oproeptermijnen”

By |juli 5th, 2019|Categories: Inhuurproces, WAB|Tags: , , , |

Vanaf 1 januari 2020 stijgen de totale personele kosten door de WAB. Inmiddels heeft Labor Redimo voor circa 27 bedrijven de totale personele kosten van alle contractvormen doorgerekend. De kostenstijging van de totale personeelskosten (vast/flex) [...]

Creative News

Wordpress News

Versterk je strategische positie met Total Workforce Management: ontwikkel HR beleid voor al je werknemers

Om je strategische uitdagingen te halen is een andere kijk nodig op HR beleid. Veel werkenden kiezen bewust voor meer flexibiliteit. Daarom is het belangrijk om flexibiliteit de ruimte te geven in je organisatie. En dan wel op een nieuwe en vooral duurzame manier. Om ook in de toekomst te beschikken over voldoende, gekwalificeerd, gemotiveerd en flexibel inzetbaar personeel, pleitten [...]

Photography News