De letterlijke betekenis van “onafhankelijkheid” is dat je niet onder invloed staat van iemand of iets anders. Onafhankelijk advies is advies niemand anders invloed heeft op het gegeven advies. Voor bijvoorbeeld advies over “het optimaliseren van de inhuur” kun je naar een uitzendbureau, broker of een implementatiepartner van een systeemleverancier gaan. Dergelijke partijen zijn, zoals je zult begrijpen, nooit onafhankelijk.

Labor Redimo adviseert vanuit een volstrekt onafhankelijke positie. Je betaalt ons alleen voor het werk dat wij doen. Wij gaan geen enkele contractuele verplichting aan met bureaus of systeemleveranciers. Er is geen enkel bureau dat een aandeel of stemrecht heeft in Labor Redimo. Het geeft onze opdrachtgevers zekerheid dat voorgestelde oplossingen in het belang zijn van hun organisatie. En dat werkt voor ons en onze opdrachtgevers, wel zo prettig.

Onafhankelijkheid is voor ons een principiële keuze. Labor Redimo onderscheidt zich hiermee in de markt. Elk besluit is in lijn met dit principe. Hieronder enkele voorbeelden van gemaakte keuzes.

  1. Adviseurs van Labor Redimo doen geen opdrachten voor partijen zoals Compagnon, Randstad, Staffing MS, Netive, Atos, et cetera. Zo is het glashelder welke broodheer wij dienen.
  2. Labor Redimo detacheert geen recruiters of inhuurdeskmedewerkers. Door deze keuze hebben wij er geen belang bij dat een opdrachtgever kiest voor inhouse recruitmentafdeling.
  3. Wij leveren geen werving en selectiediensten omdat Labor Redimo anders belang heeft bij het uitbesteden van deze activiteiten.
  4. Labor Redimo is geen implementatiepartner geworden van systeemleveranciers zoals Netive of SAP FieldGlass. Deze partijen kunnen op deze manier geen (commerciële) invloed uitoefenen op onze adviezen en tijdens RfP trajecten bij onze klanten.
  5. Wij doen voor partijen zoals Brainnet, Harvey Nash en Netive geen betaalde onderzoeksopdrachten. Op deze manier hoeven wij geen rekening te houden met de belangen van deze partijen in onze adviezen en berichten.

Labor Redimo staat regelmatig voor lastige keuzes op dit gebied. Wij kiezen ervoor om elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Veel bureaus maken andere keuzes, en zijn bijvoorbeeld implementatiepartner van 1 of meerdere VMS of ATS leveranciers. Uiteraard veroordelen wij hun business model niet, zolang ze hierover maar glashelder zijn. Wij sluiten ons niet af voor bemiddelingsbureaus en systeemleveranciers. Regelmatig hebben wij informatieve gesprekken met deze partijen. Wij willen daar echter op geen enkele wijze voor beloond worden. En tijdens aanbestedingsprocedures is er geen contact. Volstrekte onafhankelijk is voor ons een belangrijke principiële keuze omdat wij denken en zien dat dit een belangrijke onderscheidende factor is, een succesfactor voor ons bedrijf.