Toets uw wervingscapaciteiten

Op basis van praktijkervaring heeft Labor Redimo speciaal voor de werving van personeel (vast& flex) een volwassenheidsmodel ontwikkeld. Volwassenheidsmodellen zijn bij uitstek geschikt om complexe concepten te vertalen naar organisatorische maatregelen.

Met het model kun je de werving binnen een organisatie in kaart brengen en beoordelen. In drie logische stappen.

  1. Inzichtelijk maken van de status
  2. Het opstellen van verbeterscenario’s
  3. Besluitvorming en implementatie

Labor Redimo kan het volwassenheidsmodel samen met jou toepassen en helpen de organisatie van wervingsactiviteiten naar een hoger plan te brengen. Meer hierover weten? Neem dan contact op met Bertrand Prinsen.