Tijdelijke vervanging (interim)

Voor onze opdrachtgevers vullen wij op interim basis inleenfuncties in. Alle rollen die voorkomen in de inleenketen, kunnen op interim basis worden vervuld, van Manager Inhuurdesk of Projectleider tot Category Manager HR of Inkoper HR. Wij vullen echter geen operationele recruitment/inhuurdesk functies in omdat dit onze onafhankelijkheid zou raken (bijvoorbeeld wel of niet outsourcen).

Voor al deze opdrachten worden duidelijke afspraken gemaakt met helder geformuleerde doelstellingen, tijdspad en bijbehorende begroting.

Wil je meer weten? Bel ons voor een vrijblijvende afspraak.

Rollen op interim basis

  • Projectleider
  • Inkoper prof. services
  • IT architect inhuurproces
  • Inkoper flexibele arbeid
  • Teammanager recruitment

Labor Forum, kennisnetwerk

Exclusief voor hr, inkopers, recruiters en inhuurdeskmanagers is het Labor Forum een KennisNetwerk. Je maakt vrijblijvend kennis met collega-professionals en Labor Redimo in een ongedwongen sfeer. Deelnemers delen best practices, kennis en ervaringen. Het Labor Forum vindt vier keer per jaar plaats.

Integraal advies vanuit de waardeketen

Externe inhuur visie

Wij analyseren en adviseren vanuit een waardeketenbenadering. Bij onze vraagstukken zijn praktisch alle disciplines zoals o.a. HR, inkoop, Finance, etc., betrokken. Het belang van de organisatie staat bij ons voorop. Vraagstukken benaderen wij bedrijfskundig met een duidelijk oog op/voor de praktijk. Onze adviezen zijn ook daadwerkelijk implementeerbaar.