Bewuste keuze voor een nieuw inhuurmodel op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve business case

.

Over Gemeente Eindhoven

Eindhoven is bijzonder door de combinatie van technologie, design en kennis. Verbeelding, creativiteit en daadkracht gaan hier hand in hand. Dit DNA zit ook in de genen van de gemeente. Zij experimenteert en vernieuwt volop. Met én voor de stad. Steeds in een andere rol en in wisselende netwerken. En heeft maar één doel: samen Eindhoven beter en sterker maken. Daarom geeft de organisatie ruimte aan de passie, het vakmanschap en de talenten van haar mensen. Dit is haar belangrijkste kapitaal! De gemeente Eindhoven is met ongeveer 227.000 inwoners de vijfde stad van Nederland. De gemeentelijke organisatie bestaat uit 13 sectoren en het van Abbemuseum, aangestuurd door de directieraad (DR).

.

Externe Inhuur

Externe inhuur Gemeente Eindhoven huurt verschillende  medewerkers in voor de grote variatie aan publieke taken. De jaarlijkse kosten van ingehuurde medewerkers zijn ongeveer €25.000.000,-.

Aanleiding vernieuwing

In 2019 en 2020 liepen de raamcontracten met 30 voorkeurleveranciers af. Veranderingen in de arbeidsmarkt en wet- en regelgeving vragen om specifieke expertise en een wendbaarder inhuurmodel. Ook waren de wensen en eisen van leidinggevenden veranderd.

Doelstelling

 1. Groter bereik arbeidsmarkt
 2. Verbeteren beschikbaarheid en kwaliteit
 3. Kortere doorlooptijden
 4. Betere inhuurfunctie, meer expertise en passende concentratie van verantwoordelijkheden.
 5. Blijvend en aantoonbaar rechtmatig & doelmatig

Aanpak

Labor Redimo schetste de gemeente Eindhoven allereerst het perspectief, met vier strategische opties. De opties zijn getoetst en verder uitgewerkt met de business en staven. Het eindresultaat is voorgelegd aan de directie en stuurgroep. Na de EU aanbesteding zijn de contracten gemigreerd en zijn de proces- en beleidsveranderingen succesvol doorgevoerd.

Programma

 • Gesprekken met leidinggevenden en staven
 • Initieel advies & strategische keuze directieraad
 • Verder uitwerken wervingstrategie en inrichtingsplan
 • Voorbereiden EU aanbesteding
 • Uitvoering EU aanbesteding
 • Implementatie
 • Transitie contracten
 • Evaluatie resultaat

Gekozen oplossing

De gemeente Eindhoven heeft gekozen voor een Managed Service Provider (MSP). Dit is een partner-leverancier die alle interim professionals en uitzendkrachten levert aan de gemeente. Het systeem Proactis wordt gebruikt voor de registratie van inzetcontracten, uren en reversed billing.

Adviesbureau Labor Redimo heeft de gemeente Eindhoven vanaf de adviesfase tot en met implementatie ondersteund en geadviseerd.

Neem voor informatie over dit project contact op met Corné van der Linde.

.

Deel deze klantcase, kies jouw platform!

.