Een bewuste keuze: een marktplaats (DAS) voor adviesdiensten en project technisch personeel (Projecttech)

.

Over Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Externe inhuur

Rijkswaterstaat heeft tijdelijke capaciteit en expertise nodig voor de uitvoering van onderzoeksopdrachten en projecten. Rijkswaterstaat huurt jaarlijks voor ca. 80 miljoen Euro aan externe professionals in ten behoeve van de uitvoering van werken en de bedrijfsvoering.

Uitdagingen

Rijkswaterstaat wilde de inhuur van project technisch personeel (Projecttech) verbeteren. Het werken met voorkeursleveranciers werkte niet vanwege een gedifferentieerde vraag en gedefragmenteerd aanbod. Een nieuwe aanpak moest meer kandidaten, meer marktwerking en transparantie opleveren. Het inhuurproces moest doelmatig en rechtmatig ingericht worden tegen lage administratieve kosten.

Opdracht

 • Advies t.a.v. inkoopstrategie
 • Uitwerken oplossingsrichting in samenwerking met projectteam.
 • Ondersteuning bij aanpak, inrichting en realisatie HR-marktplaats (DAS)
 • Schrijven van inkoopvoorwaarden

Doelstelling

 • Grip op inhuur van Projecttech
 • Rechtmatig & doelmatig
 • Structurele besparing
 • Efficiënt inhuurproces

Resultaat

 • Meer marktwerking, lagere kosten
 • Eerlijke kans op een opdracht voor grote en kleine marktpartijen.
 • Goede set van voorwaarden
 • Succesvolle implementatie

“Ik heb ervaren dat Labor Redimo een erg klantgerichte houding heeft. Ze denken mee en komen met verschillende oplossingen. Je hoeft je daarnaast geen zorgen te maken over de producten die worden opgeleverd. Labor Redimo is hier uiterst kritisch op. Er wordt geen half werk geleverd en ik was dan ook zeer geholpen met de producten die zij ons hebben geleverd.”

Jeroen Bargeman, Projectleider Projecttech, Rijkswaterstaat

Deel deze klantcase, kies jouw platform!

.