“Dankzij de aanpak van Labor Redimo kan Menzis nu tijdig beschikken over kundige inleenmedewerkers die passen bij de waarden van Menzis.”

.

Over Menzis

Samen met zorgaanbieders, onze leden, patiëntenverenigingen en andere partners zet Menzis zich in voor toegankelijke en betaalbare zorg. Zij doet dit door slimme oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van deze tijd. Met bijvoorbeeld regionale samenwerkingen en zorginnovaties.

Menzis is een coöperatie, waarvan alle verzekerden lid zijn. De leden beslissen in een Ledenraad over zaken die er echt toe doen. Menzis heeft geen winstoogmerk en geen aandeelhouders. Het geld dat mensen aan Menzis toevertrouwen, komt weer ten goede aan de zorg.

Externe inhuur

Menzis huurt regelmatig extra menselijke capaciteit in voor een specifieke opdracht, bijzondere kennis of vervanging bij ziekte.

Uitdagingen

De inleen van personeel was volledig decentraal georganiseerd. Menzis Corporate Procurement en HR hadden geen zicht op de omvang, doelmatigheid en wijze waarop personeel werd ingeleend. Menzis wilde een transparant inleenproces: rechtmatig, praktisch, aantoonbaar doelmatig en professioneel. Een nieuwe aanpak was gewenst. De nieuwe aanpak moest passen bij de cultuur en principes van Menzis. Intern was onvoldoende kennis en capaciteit beschikbaar om een goede aanpak te bedenken en implementeren.

Doelstelling

  • Professionele aanpak t.b.v. de inleen van personeel
  • Compliant en transparant
  • Efficiënt en aantoonbaar doelmatig

Resultaat

  • Inkoopstrategie t.b.v. inleen van personeel
  • Inrichtingsplan
  • Contractering van Contract Service Partner
  • Voorkeursleveranciers (partner) gecontracteerd (IT, Uitzendkrachten, etc)
  • Implementatie van aanpak en contracten

.

“Menzis is menselijk, maatschappelijk betrokken en sociaal innovatief. Menzis wil dat medewerkers deze waarden onderschrijven en dat zij echt het verschil kunnen maken voor onze klanten. Dit geldt ook voor onze medewerkers die wij tijdelijk inhuren. Dankzij de aanpak van Labor Redimo kan Menzis nu tijdig beschikken over kundige inleenmedewerkers die passen bij de waarden van Menzis.”

Janneke Vollaers-Scheepers, Manager Corporate Procurement Department, Menzis

Deel deze klantcase, kies jouw platform!

.