Vernieuwde samenwerking tussen Business, HR en Procurement leidt tot grip op inhuur.

.

Over ABN AMRO

ABN AMRO bedient Retail, Private Banking en Corporate Banking klanten met een primaire focus op Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland.

Externe inhuur

ABN AMRO bank huurt jaarlijks voor een aanzienlijk bedrag aan externe medewerkers in. De scope van dit project betrof “contractors”, externe inhuur.

Uitdagingen

Uit een eerdere analyse van inhuurdata bleek dat een financiële besparing mogelijk was. Een belangrijke uitdaging was om naast deze besparing beter aan te sluiten op de behoefte van de business. De kernvraag: hoe krijgt ABN AMRO bank met een toekomst- en arbeidsmarktbestendig inhuurmodel grip op externe inhuur?

Gekozen oplossing

Met de methodiek van Labor Redimo zijn meer dan 200 managers betrokken bij het opstellen van een leveranciersmodel gedifferentieerd per inhuurdoelgroep. Vervolgens hebben specialisten van Corporate Procurement en Talent Aquisition onder aansturing van Labor Redimo het leveranciersmodel geïmplementeerd.

Dit nieuwe inhuurmodel heeft een flink vergroot aantal voorkeursleveranciers, wat leidt tot een beter aanbod van kandidaten.  Om geen snelheid in het aanvraagproces te verliezen zijn de administratieve en contractuele activiteiten gebundeld en ondergebracht bij een beperkt aantal leveranciers. Er zijn circa 20 raamcontracten afgesloten op basis van het leverancier-, en inhuurmodel.

Doelstelling

 • Hoogkwalitatieve workforce
 • Betrokkenheid en afstemming met business
 • Duurzaam en wendbaar inhuurmodel
 • Bestendige besparing
 • Eenvoudiger en klantgericht proces

Programma

 • Initiëren en inrichten programma met PMO
 • Change-management, organisatie breed.
 • Opstellen Inhuurbeleid
 • Nieuw leveranciersmodel
 • Gewijzigd inhuurmodel
 • Gedifferentieerde ratecards per doelgroep
 • Contracteren leveranciers
 • Dynamisch inhuurmodel & ratecards
 • Implementatie inhuurbeleid & change

.

“Dankzij de aanpak van Labor Redimo hebben we een duurzame verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Essentieel was de wijze waarop Labor Redimo samen met onze Talent Acquisition-, en Procurement specialisten meer dan 200 managers en 30 MT’s hebben betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe inhuurbeleid. Dit resulteerde in goede business alignment en leverde ons een kwalitatieve verbetering en duurzame besparing op én een duurzaam inhuurmodel. We zijn bijzonder tevreden over de inhoudelijke kennis van Labor Redimo en de wijze waarop zij samenwerken: Vanuit een onafhankelijke positie vertegenwoordigen zij de belangen van Business, HR en Procurement.”

Ruth Bielderman, Head of Talent Acquisition at ABN AMRO Bank N.V.

Deel deze klantcase, kies jouw platform!

.