Integrale werving als managementinstrument

Doelgroep
Deze workshop is speciaal bedoeld voor managers die geïnteresseerd zijn in vernieuwende methoden om hun bedrijf bestendiger, kostenefficiënter en concurrerender te maken:

  • hr-professionals die strategisch willen kijken naar hun totale personeelsbestand en een herkenbaar, eenduidig en eerlijk beleid nastreven voor al het personeel
  • lijnmanagers die gemakkelijk, sneller en directer hun personele vraag (behoefte) ingevuld willen zien (plug&play!)
  • inkoopprofessionals die de totale kosten van tijdelijk personeel willen verlagen, o.a. door meer inzicht in de personele vraag en een duidelijkere specificatie van de benodigde en geboden dienstverlening van commerciële bureaus
  • recruitment professionals die het lijnmanagement beter van dienst willen zijn door een integrale, coherente invulling van vacatures (vast, tijdelijk en flex)
  • outplacement adviseurs die vaste medewerkers van werk naar werk begeleiden, die een beter inzicht willen in de vaste en tijdelijke (interne) vacatures binnen de gehele organisatie of in de inzetbaarheid op korte en langere termijn van boventallige medewerkers

Resultaat
Aan het einde van de dag kunnen deelnemers aan de slag met het opstellen van een integraal beleid en een praktische aanpak voor het werven van personeel (vast/flex) voor hun organisatie. 

Moderators
De moderators zijn Bertrand Prinsen en Corné van der Linde van Labor Redimo. In 2015 publiceerden zij samen met ABN AMRO het “Handboek voor directies om te komen tot een integrale werving van personeel ”. Zij zullen de methodiek vanuit de theorie en praktijk toelichten.

Duur: 1 dag (9.00 tot 16.30 uur)
Prijs: €600,- exclusief btw per persoon per dag (maximaal acht deelnemers)

De mogelijkheid bestaat om de opleiding in company te verzorgen.