Geen verborgen belangen

Adviseurs kunnen financieel direct of indirect verbonden zijn met een bureau dat diensten levert waarover zij adviseren. Dat betekent dat er ook andere belangen kunnen spelen dan alleen ‘de beste keus voor jou’. In de wereld van de werving en inkoop van personeel zijn de belangen groot. Labor Redimo is volstrekt onafhankelijk. Het geeft zekerheid dat voorgestelde oplossingen volledig in het belang zijn van jouw organisatie. Onze opdrachtgevers ervaren dagelijks dat dit werkt.

Onze onafhankelijkheid is tweeledig. Ten eerste accepteren wij van bureaus en systeemleveranciers over wiens diensten wij adviseren geen opdrachten, sponsoring, partnerships  of gunsten. Ten tweede leveren wij geen diensten waarover wij adviseren. Wanneer een adviseur voor zijn of haar inkomsten (deels) afhankelijk is van een bureaus wordt het lastig om de onafhankelijkheid overeind te houden. Onafhankelijkheid is voor ons een principiële keuze. Labor Redimo onderscheidt zich hiermee in de markt.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij naar het volgende nieuwsbericht: “Wat betekent volstrekt onafhankelijk advies voor Labor Redimo?”

Aanpak Labor Redimo

"Met de professionals van Labor Redimo hebben we een structurele verbetering voor de inhuur van personeel doorgevoerd. Labor Redimo heeft ons allereerst perspectief geschetst, met daarbij strategische opties en voorzien van veel benchmark gegevens. Vervolgens hebben ze, met ons, de workforcedesk geïmplementeerd. Deze levert Royal Schiphol Groep een kwalitatieve verbetering, een procesvereenvoudiging en een structurele kostenbesparing op. We zijn bijzonder tevreden over hun inhoudelijke en strategische kwaliteiten als over hun implementatiekracht."

Royal Schiphol Group
Royal Schiphol Group
Marc Unger, Directeur Corporate Procurement
Aanpak HR Marktplaats (DAS)

Ik heb ervaren dat Labor Redimo een erg klantgerichte houding heeft. Ze denken mee en komen met verschillende oplossingen. Je hoeft je daarnaast geen zorgen te maken over de producten die worden opgeleverd. Labor Redimo is hier uiterst kritisch op. Er wordt geen half werk geleverd en ik was dan ook zeer geholpen met de producten die zij ons hebben geleverd.

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat
Jeroen Bargeman, Projectleider Marktplaats Project en Technisch personeel
Europees MSP en VMS programma

“Labor Redimo heeft SABIC vanuit een onafhankelijke positie geadviseerd tijdens het maken en uitwerken van strategische keuzes voor de inrichting van ons Total Contingent Workforce Management programma in Europa. Op basis van onze keuzes, heeft Labor Redimo op een zorgvuldige en betrouwbare manier gezorgd voor uitvoering van een aanbesteding van de MSP/VMS diensten. De woorden die Labor Redimo het beste omschrijven zijn ‘gedegen aanpak’, ‘diepgaande marktexpertise’ en ‘gedetailleerde proceskennis’.”

SABIC
SABIC
Erik Koeman Senior Manager, Procurement Facility Goods & Services and Direct Materials
Europese tender broker diensten (externe inhuur)

Labor Redimo heeft voor het team Ingenieursbureau van Waterschap Scheldestromen een programma van eisen voor het raamcontract ‘bemiddeling van tijdelijk personeel op het gebied van civieltechnische ingenieurswerkzaamheden’ opgesteld. Ze werken pro actief (zo wezen ze ons op zaken die we zelf over het hoofd zagen) en komen hun afspraken na. Hun werkwijze is transparant. Ze denken mee maar schromen zeker niet (om in het belang van het einddoel) ons als klant tegen te spreken. Zij doen dat onderbouwd en met respect. Labor Redimo is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het vlak van inhuur en alles wat daar bij komt kijken. Labor Redimo is naar onze ervaring een professioneel, onafhankelijk en betrouwbaar bureau.

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen
Evelien Lievens, Bedrijfsmedewerker ingenieursbureau