Prijsafspraken

Richtlijntarieven

Tariefcalculatie

Reductie Mutaties

Factuurcontrole

Tariefbenchmark

Er zijn twee varianten van de TarievenTool: TarievenToolUitzenden & TarievenToolDetachering & Interim

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse inleenomzet die met behulp van de methodiek van TarievenToolTM is afgesproken ca. 1,8 miljard euro.

Bewezen in de praktijk

Waarom Labor Redimo?

Kies de voordelen van ons gespecialiseerde adviesbureau dat – uniek in de markt – volledig afhankelijk is.

  • Specifiek kennis en methodieken, dat scheelt tijd.

  • Kennen de best practices in de markt

  • Gegarandeerde onafhankelijkheid

  • Onderbouwde conservatieve kostenbesparingen

  • Benchmarkgegevens beschikbaar

  • Juridisch getoetste asanbestedingsdocumenten

  • Kennis van gedifferentieerde inkoop en wervingsstrategieën

  • Doorontwikkelende TarievenTools (>1 miljard jaarlijks)