Disclaimer

Labor Redimo besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het overzicht van bureaus is nooit volledig en/of uitputtend. Labor Redimo, alsmede de aan haar gelieerde onderneming is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen. Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Bureaus kunnen zich gratis registeren en hun vermelding (gegevens) beheren. Zij bepalen welke gegevens/informatie zij opnemen, en zijn daar dan ook volledig verantwoordelijk voor. De registratie, vermelding en beheer is gratis, kost een bureau niets.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Labor Redimo is het niet toegestaan informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de diensten van Labor Redimo op enigerlei wijze te verspreiden.

Labor Redimo heeft altijd het recht om zonder opgaaf van de redenen een bureau niet langer te vermelden (te verwijderen) en/of de registratie te weigeren (niet te vermelden). Dit geldt ook als de registratie in eerdere instantie door Labor Redimo is geaccepteerd en/of het bureau het beheer van de vermelding in de RPO-gids deed/doet. Labor Redimo kan deze dienst (gids) staken, en is daarvoor ook niet aansprakelijk.

Labor Redimo zal zelf bureaus opnemen/registreren in de RPO-gids, zij baseert zich daarbij op openbare informatie. Een bureau kan Labor Redimo verzoeken om het online beheer van de vermelding in de RPO-gids over te nemen en/of de vermelding te verwijderen. Labor Redimo mag dit weigeren maar zal dit niet zonder opgaaf van redenen doen. Labor Redimo voert (zelf) geen referenties en bedrijfslogo’s van bureaus op.

Labor Redimo geeft met het tonen van de informatie op haar website nadrukkelijk geen advies. Vermelding van een bureaus en/of de dienstverlening is geen garantie op kwaliteit. Voor advies kunt u contact opnemen met een adviseur van Labor Redimo. Een vermelding van een bureau/de getoonde informatie betreft geen enkele erkenning, garantie, referentie of aanbeveling van of door Labor Redimo. Het is voor bureaus niet toegestaan om de vermelding in deze RPO-gids als zodanig (als referentie, etc) te communiceren.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Labor Redimo is een handelsnaam van de FlexStrategie en InkoopConsultancy B.V. Zij is geregistreerd onder nummer 32110739 bij de Kamer van Koophandel.

Labor Redimo behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.